• Regulamin promocji "K9 Instant Dmatter"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest GroomerShop sp. z o.o., z siedzibą w Pianowie (Pianowo 38, 64-000 Kościan), posiadająca NIP 6981860075, REGON 520793943, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań (Nowe Miasto i Wilda) w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941254 (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą „K9 Instant Dmatter" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu.
   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Czas trwania promocji obowiązuje od 24.04.2024 do 31.05.2024 lub do wyczerpania zapasów.

   Warunki uczestnictwa

   3.1 Klient, który w czasie trwania promocji, zakupi produkty marki K9 Competition o pojemności 2,7L lub 5,7L, w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop, otrzyma: K9 Instant Dmatter 250ml - odżywkę rozkołtuniającą w spray'u za darmo! 

   K9 Instant Dmatter - odżywka rozkołtuniająca w sprayu - 250ml - K9-20-530

   3.2 Produkt gratisowy zostanie automatycznie dodany do koszyka po użyciu kodu promocyjnego "K9" podczas składania zamówienia.

   3.3 Przy zakupie na www.groomershop.pl rabat będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia, po dodaniu do koszyka produktów spełniających warunki promocji oraz po wykorzystaniu kodu promocyjnego.

   3.4 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

   3.5 Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

  • Regulamin promocji "Tropiclean"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest GroomerShop sp. z o.o., z siedzibą w Pianowie (Pianowo 38, 64-000 Kościan), posiadająca NIP 6981860075, REGON 520793943, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań (Nowe Miasto i Wilda) w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941254 (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą „Tropiclean" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu.
   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Czas trwania promocji obowiązuje od 17.04.2024 do wyczerpania zapasów.

   Warunki uczestnictwa

   3.1 Klient, który w czasie trwania promocji, zakupi dowolne produkty za kwotę co najmniej 399zł brutto, w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop, otrzyma:
   Tropiclean Hypoallergenic Wipes 100szt. - hypoalergiczne, kokosowe chusteczki do pielęgnacji sierści za darmo! 

   TC-010093

   3.2 Produkt gratisowy zostanie automatycznie dodany do koszyka po użyciu kodu promocyjnego "TROPI" podczas składania zamówienia.

   3.3 Liczba gratisowych produktów dla pojedynczego klienta jest ograniczona. Jeden klient może skorzystać z promocji maksymalnie 2 razy niezależnie od ilości złożonych zamówień.

   3.4 Przy zakupie na www.groomershop.pl rabat będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia, po dodaniu do koszyka produktów spełniających warunki promocji oraz po wykorzystaniu kodu promocyjnego.

   3.5 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

   3.6 Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

© Groomershop.pl

Dostawy:

Płatności: