• Regulamin promocji "Ubranka Record i doogy! -15%"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest Maciej Tomaszewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GroomerShop Maciej Tomaszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6981718704 , REGON 300518064, Pianowo 38, 64-000 Kościan (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą "Ubranka Record i doogy! -15%" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu.
   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Promocja będzie trwała do 15.10.2021, lub do wyczerpania produktów.

   2.4 Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi ubranka dla psa marki doogy! lub Record w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop, otrzyma 15% rabatu na ubranka dla psa marki doogy! lub Record.

   Produkty objęte promocją, to wszystkie produkty marki doogy! lub Record z kategorii  'Ubranka dla psów" dostępne w GroomerShop.pl. Pełna lista tutaj.

   2.5 Przy zakupie na www.groomershop.pl rabat na produkty będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym rabat na produkt będzie uwzględniony na dowodzie zakupu.

   2.6 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

   2.7 Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

    

  • Regulamin promocji "So Posh 4L + ręcznik gratis"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest Maciej Tomaszewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GroomerShop Maciej Tomaszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6981718704 , REGON 300518064, Pianowo 38, 64-000 Kościan (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą "So Posh 4L + ręcznik gratis" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu.
   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Promocja będzie trwała do 30.09.2021, lub do wyczerpania produktów.

   2.4 Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi produkty marki So Posh o pojemności 4L  w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop, podczas składania zamówienia użyje kodu SP21, otrzyma gratis ręcznik z mikrofibry So Posh. (kod produktu: SOP-TWL).

   Produkty objęte promocją, to produkty marki So Posh o pojemności 4L, dostępne w GroomerShop.pl. Pełna lista tutaj.

   2.6 Przy zakupie na www.groomershop.pl gratisowy produkt będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia po wpisaniu kodu, automatycznie. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym produkt gratisowy będzie uwzględniony na dowodzie zakupu, po słownym podaniu kodu.

   2.7 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

   2.8 Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

  • Regulamin promocji "PSH + szampon Puppy Home 250ml"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest Maciej Tomaszewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GroomerShop Maciej Tomaszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6981718704 , REGON 300518064, Pianowo 38, 64-000 Kościan (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą „PSH + szampon Puppy Home 250ml" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu.
   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Promocja będzie trwała do 30.09.2021, lub do wyczerpania produktów.

   2.4 Promocja nie obejmuje szamponu: PSH Essential Shampoo 5L, kod produktu: PSH-ESS.

   2.5 Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi szampon marki PSH o pojemności 5L  w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop, otrzyma gratis szampon Puppy Home Line 250ml (kod produktu: PSH-HM-PK250).

   Produkty objęte promocją, to produkty marki PSH o pojemności 5L (za wyjątkiem produktu PSH Essential Shampoo 5L), dostępne w GroomerShop.pl. Pełna lista tutaj.

   2.6 Przy zakupie na www.groomershop.pl gratisowy produkt będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia, automatycznie. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym rabat na produkt będzie uwzględniony na dowodzie zakupu.

   2.7 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

   2.8 Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

© Groomershop.pl

Dostawy:

Płatności: